15-09-15

Turnpantoffels en sportschoenen

Waarom  turnpantoffels of sportschoenen in de turnles voor 2de en 3de kleuterklas?

  •  Doel in het leerplan  bewegingsopvoeding: De leerlingen ontwikkelen een goede hygiëne en weten dat ze schoeisel en kledij moeten aanpassen aan de omstandigheden.

In de kleuterklas beperken we ons tot het wisselen van schoeisel. Dit past ook in een leerlijn met     het lager waar ze vanaf het eerste leerjaar ook nog een broekje en T-shirt wisselen.

Dat wil niet zeggen dat er bij de kleuters geen aandacht kan zijn voor gemakkelijke kledij.

  •   Doel in het leerplan bewegingsopvoeding: leerlingen zijn zelfstandig in het aan- en uitkleden.

Vanaf de peuterklas wordt er veel geoefend in het aan- en uitdoen van jassen, truien, mutsen, sjerpen.

Bij het turnen kunnen schoenen aan- en uitdoen aan bod komen.

  •   Veiligheid:

àBij het turnen gebeurt het nog al eens dat er contact is tussen de kleuters (gewild of ongewild). Stel je eens voor dat je tijdens het rollen een laars of hoge schoen tegen je krijgt of in je gezicht krijgt.

àSandalen geven dan bij evenwichtsoefeningen en sprongen geen voldoende steun aan hun voeten.

  •  Praktisch:

De turnpantoffels/sportschoenen kunnen in de sporthal (voor Ettelgem in de klas) blijven. Iedere klas heeft zijn eigen bak of doos.

Wil je de turnpantoffels/ sportschoenen weer thuis hebben omdat uw kleuter buiten de schooluren ook nog gaat turnen of sporten kan dat, maar dan moet uw kleuter zelf onthouden dat hij/zij de turnpantoffels moet meenemen.

Graag de turnpantoffels/sportschoenen naamtekenen. Dat bespaart ons veel zoekwerk.

Als wij een zonnetje op de turnpantoffels (niet op sportschoenen) tekenen is dit een hulp om de turnpantoffels aan de juiste voet te doen. 

De commentaren zijn gesloten.